Juridische informatie

Accommodatie zoeken

Mijn verblijf afrekenen
Accommodatie zoeken

Eigenaar

 • Locaparc Loisirs Camping La brande, route des huitres 17480 le Château d’Oleron. 
 • SARL LOCAPARC LOISIRS CAMPING LA BRANDE met een kapitaal van €80.000
 • Siret 33824291000010 RCS La Rochelle 
 • Intracommunautair nummer: FR05338242910 
 • NAF : 5530Z3
 • Tel : 05.46.47.62.37. 
 • E-mail : contact@camping-labrande.com
 • Handelsnaam :Camping La Brande

Ontwerp en productie van websites

Deze website is ontworpen en ontwikkeld door :

 • StudioJuillet
 • 2, avenue du Commandant Lysiack - 17440 AYTRE (La Rochelle Sud)
 • Tél. +33 (0)5 46 41 47 87
 • Site : www.studiojuillet.com

Hosting

De website wordt gehost door SCALEWAY

Maatschappelijke zetel :8 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris

 Copyright

De merken en logo's op deze site zijn gedeponeerde handelsmerken van de verschillende partners van de camping. Er kan geen licentie of gebruiksrecht worden verleend voor de merken of logo's die op de site staan en deze mogen dus niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Camping La Brande behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, inclusief strafrechtelijke vervolging. - De reproductie van de op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor privé-informatiedoeleinden. Elk ander gebruik van deze reproducties, en in het bijzonder het gebruik voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping La Brande. Fotocredits: Camping La Brande / Thélis, www.pexels.com, www.pixabay.com

Verantwoordelijkheden

Alle informatie die toegankelijk is via deze site wordt verstrekt "zoals ze is". Camping La Brande geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van schade aan of virussen die de computerapparatuur of andere eigendommen van de gebruiker kunnen infecteren.

 • Camping La Brande is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op deze site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.
 • Camping La Brande kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, wat ook de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen zijn, veroorzaakt als gevolg van de toegang door een persoon tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, of als gevolg van het gebruik van de site en/of krediet gegeven aan informatie die direct of indirect afkomstig is van de site.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe op deze site geen informatie door te geven die aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er in dit verband toe via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is, in het geval van een chat of forum.
 • Externe sites van Camping La Brande met een hyperlink naar deze site worden niet gecontroleerd door Camping La Brande, die daarom alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een goedkeuring of partnerschap tussen Camping La Brande en deze sites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeschermingsbeleid.

Toegang tot de site Camping La Brande behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, de toegang tot de hele site of een deel ervan te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, met inbegrip van met name de inhoud, de functionaliteiten of de uren waarop de site beschikbaar is, zonder voorafgaande kennisgeving.

Opmerkingen en suggesties

Als je opmerkingen of suggesties hebt over de site, stuur dan een e-mail naar contact@camping-labrande.com

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en individuele vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens op deze site niet aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), aangezien deze valt onder de vrijstelling van verklaring nr. 7.

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren en te verwijderen door te schrijven naar:

Gebruikers worden ervan op de hoogte gesteld dat wanneer ze deze site bezoeken, er automatisch cookies op hun browser kunnen worden geïnstalleerd. Cookies zijn gegevensblokken waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar die worden gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot het surfen van de gebruiker op de website. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw computer zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden opgeslagen. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen wij u slechts in beperkte mate gepersonaliseerde diensten aanbieden. Raadpleeg de instructies van uw browser in het menu "help" voor meer informatie over deze functies. U kunt ook informatie vinden op de website van de CNIL.

De gebruiker heeft het recht om de persoonlijke gegevens die via cookies worden doorgegeven in te zien, in te trekken en te wijzigen onder de hierboven aangegeven voorwaarden. Om technische redenen kan het uitschakelen van cookies de toegang van de gebruiker tot de site beperken. Gebruikers van deze site zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming, waarvan overtreding strafbaar is. Ze moeten zich met name onthouden van het verzamelen of misbruiken van persoonlijke informatie waartoe ze toegang hebben en, in het algemeen, van elke handeling die de privacy of reputatie van personen kan schenden.