La Brande, Camping Club 5 étoiles sur l’ile d’Oléron

Mijn Account

Hernieuwbare energie bevorderen en het bewustzijn van milieuverantwoordelijke acties vergroten

vacances camping oleron vue mer
8.3
10

Sinds haar oprichting in 1963 door de familie Barcat, heeft Camping La Brande zich altijd al ingezet voor het respect van het milieu.

 

1963 Permanent landschapsprogramma met de hulp van lokale soorten
1980 warmwaterproductie met zonne-energie
1985 warmwaterproductie met warmtepomp
1991 Invoering van druppelirrigatie
1999 Lidmaatschap van het label Camping Qualité, daarna Qualité Tourisme vanaf 2017
2000 Gebruik van biologische reinigingsmiddelen
2002 Naleving van het Landschapscharter van de Poitou Charentes
2006 Installatie van een U V dechlorinator om het water- en chloorverbruik met de helft te verminderen
2001 Volledige en bijgewerkte energieaudit in 2006
2007 Installatie van 100m2 aan fotovoltaïsche panelen
2008 Het bekomen van het Europese Ecolabel, dat om de 3 jaar vernieuwd wordt tot 2021.
2011 Deelname aan de implementatie van een gratis pendeldienst naar het strand om de mobiliteit op het eiland Oléron te vergemakkelijken.
2012 extra zonnecollectoren voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik100m2
2015-2017 2015-2017 Vervanging van alle urinoirs door ecologische “waterloze” modellen

 

Beter energie en water beheren

 

Wij veralgemenen de installatie van nabijheids- en helderheidsverlichting met behulp van klasse “A”-lampen (LED-lampen). We onderzoeken en passen nieuwe complementaire technologieën toe die minder energie verbruiken (wind, fotovoltaïsche, zonnewarmte, geothermische…) Wij installeren straatverlichting en alle zijpaden worden met zonne-energie verlicht.

 

De veralgemening van de regenwateropvang voor de besproeiing is een prioriteit. Wij verbeteren de opslag en het hergebruik van zwembadwaswater. We gaan door met het installeren van verbruiksbegrenzers (inclusief het vervangen van timers door infrarood of touch triggers). We hebben de tijdvertraagde spoelurinoirs vervangen door “waterloze” modellen.

photovoltaique camping economies développement durable

 

Een vermindering van de afvalvolumes en nieuwe beheersinstrumenten

 

We verbeteren de pedagogische communicatie over sorteren. We hebben specifieke containers opgezet voor de compostering van voedselafval. We gebruiken recyclebare platen . Klein snoeiafval wordt gehakseld voor het grondbedekking van boomhagen en het composteren van de overschotten.

 

We hebben tabellen opgesteld om het verbruik van producten of energieën die een impact hebben op het milieu te monitoren om hun interpretatie te verbeteren en zo onze praktijken aan te passen.

compostage tri selectif oleron

 

Beperking van de milieueffecten

 

Elke nieuwe investering wordt ontworpen volgens de na te streven doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. We stellen een doorlopend opleidingsprogramma op voor de medewerkers van het bedrijf dat systematisch rekening houdt met de milieudimensie en gezondheid-veiligheid. We betrekken klanten systematisch bij de inspanningen om afval te sorteren en verspilling van middelen te voorkomen. We geven systematisch een voorbeeld van goede praktijken en geven les. 90% van de gebruikte reinigingsproducten hebben een eco-label.

fleur paysage camping car

 

Kwalificeren en stabiliseren van de tewerkstelling van seizoenarbeiders voor lange termijn

 
 

Al meer dan 20 jaar gebruiken we de Marennes-Oléron Employers’ Group (GLEMO) om werkplaatsen te stabiliseren en bekwaamheden te ontwikkelen. 3 medewerkers zijn opgenomen in aparte opleidingsplannen om hun vaardigheden in de verschillende beroepen van het buitenhotelwezen te ontwikkelen.

caravane paysage arbre soleil oleron

 

De campinggasten sensibiliseren voor de omgeving van de camping

 
Wij raden de “zachte” vervoermiddelen aan : fietsen, strandshuttles… en nemen deel aan hun ontwikkeling. Wij adviseren voor kortsluitingen en wij promoten lokale producten afkomstig van gecertificeerde Oleron producenten (M.O.P.S., markten, …).
 
Wij vertrouwen in lokale dienstverleners of verenigingen voor speelse maar milieuvriendelijke praktijken.

 

Klik hier om de MOPS-vereniging te ontdekken, die veel lokale producenten telt die in kortsluitingen werken

transport vert oleron tourisme
La Brande Camping Club 5 étoiles Route des Huîtres, 17480 Le Château-d’Oléron
Ecolabel Européen